Zbiórka w ramach testów wewnętrznych serwisu

by Wojtek Górzewski

 • 10.000 

  Funding Goal
 • 1.020 

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Goal

  Metoda zakończenia zbiórki
Raised Percent :
10.20%
Minimum amount is zł10 Maximum amount is zł4000
Kobyłka, Polska

Wojtek Górzewski

23 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio.

Co jest zbiórką publiczną? Gdzie należy ją zgłosić? Jak wygląda formularz zgłoszenia? Jak się rozliczyć i sprawozdać ze zbiórki?

Zbiórka publiczna:

 • dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych
 • zbiórka w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”) do: puszek, skarbon, koszy,
 • na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów)

Regulowane jest zbieranie pieniędzy i darów rzeczowych w miejscach publicznych, ponieważ gotówka lub dary zbierane w ten sposób nie są ewidencjonowane i nie pozostaje ślad ich przepływu – informacje o przekazanej gotówce i darach, a także o darczyńcy są niedostępne dla kontroli skarbowej.

Przepisy wyjaśniają co zbiórką publiczną, a co nią nie jest (co nie jest zbiórką w rozumieniu ustawy wyjaśniamy w dalszej części tekstu).

art. 1 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych [definicja zbiórki]

Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele religijne.

Zbiórki publiczne, które mieszczą się w definicji z ustawy muszą zostać zgłoszone (o obowiązku zgłoszenia piszemy poniżej). W działaniach organizacji pozarządowych możemy spotkać się często z zastosowaniem określenia „zbiórki publiczne” do szerszego spektrum działań polegających na zbieraniu środków i rzeczy, niż te, które wskazuje ustawa. Zgłaszać trzeba jednak tylko zbiórki odpowiadające definicji.

PRZYKŁAD: Zbiórką publiczną jest zbiórka w zakładzie pracy, restauracji itp. za zgodą właściciela, w urzędzie za zgodą kierownika tego urzędu, jeśli jest to zbiórka nie tylko dla zamkniętego grona osób.

Na co zbiórka (cele)

I. Cel zbiórki musi być ze „sfery zadań publicznych” – bo mówimy o zbiórce publicznej, nie można więc zbierać na każdy dowolny cel.

Możliwy cel zbiórki publicznej określono poprzez odniesienie do katalogu zadań publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Można zbierać na cele określone w art. 4 ust. 1 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a więc dość cele opisane dość szeroko: np. na działalność charytatywną, działalności na rzecz mniejszości narodowych, promocję zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; naukę; kulturę; ekologię.

II. Można też zbierać pieniądze i dary na cele religijne.

Czy można zmienić cel zbiórki publicznej?

Ustawa dopuszcza możliwość zmiany celu zbiórki w trakcie jest trwania, ale nadal musi to być cel zgodny z ustawą o pożytku lub religijny. W takim przypadku organizator zbiórki musi powtórnie zgłosić zbiórkę (art. 12 ust. 2).

Możliwe jest również spożytkowanie zebranych ofiar na cel inny niż podany w zgłoszeniu, jeżeli cel podany w zgłoszeniu został osiągnięty lub nie może być kontynuowany (ale nadal musi być to cel zgodny z ustawą o pożytku lub cel religijny).

Co zbiórką publiczną nie jest?

Zbiórką publiczną nie jest taki rodzaj zbierania, po którym pozostaje ślad przepływu pieniędzy albo ewidencjonowania darów, np:

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o: przekazywanie wpłat na konto, złożenie zleceń stałych / przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,
 • SMS-y charytatywne dla organizacji pozarządowych,
 • sprzedaż, np. biletów na koncert (to sprzedaż więc powinna odbywać się w ramach działalności gospodarczej, więcej na ten temat dalej).
Name Donate Amount Date
Wojtas 1.000  January 06, 2021
Wojtas 20  January 06, 2021

Komentarze:

 1. Produkt super
  (verified owner):

  Wszystko OK

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *